Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20094
Nhan đề: Ngân hàng số 07
Tác giả: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Năm xuất bản: 2013
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20094
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: (TCC) Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn14.78 MBAdobe PDF
_file_Mục lục148.32 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.204.73.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.