Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/200
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Tuấn Anh
dc.date.accessioned2018-04-18T02:20:58Z-
dc.date.available2018-04-18T02:20:58Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0866-7276
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/200-
dc.description.abstractNgay từ đầu năm 2017, các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương, nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện một cách sâu sát, quyết liệt, năng động, sáng tạo, hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; trên tinh thần của một Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động. Kết quả là, trong năm 2017, Chính phủ đã hoàn thành 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Quốc hội giao. Trong bức tranh tăng trưởng chung của nền kinh tế, hoạt động xuất, nhập khẩu là điểm sáng phản ánh năng lực sản xuất trong nước tăng trưởng cao, công tác hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu đạt kết quả tích cực.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cộng sản;Số 904 .- Tr.14-19
dc.subjectXuất khẩuvi_VN
dc.subjectNhập khẩuvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleHoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam: Những điểm nổi bật trong năm 2017 và định hướng cho năm 2018vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.55 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.