Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2013
Title: Vị trí của think tank Việt Nam năm 2017
Authors: Nguyễn, Đức Thành
Keywords: Think tank
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 3 .- Tr.11-13
Abstract: Trong xã hội hiện đại, các tổ chức nghiên cứu chiến lược và chính sách (think tank) có vai trò ngày càng quan trọng. Think tank là một đầu mối tri thức và thông tin đặc biệt kết nối các nhóm xã hội và khối doanh nghiệp với công chúng và các nhà hoạch định chính sách, từ đó đề xuất các ý tưởng chính sách mới nhưng khả thi cho nhiều vấn đề kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng. Ở Việt Nam, khái niệm Think tank còn khá mới, tuy nhiên nó đã bước đầu khẳng định vị thế và có những tác động đến KT-XH. Trong bối cảnh hội nhập sâu, rộng và diễn biến kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ, xã hội trên thế giới nhanh và phức tạp, các think tank Việt Nam cũng cần hội nhập và phát triển lên một mức chuyên nghiệp và toàn diện hơn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2013
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.