Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20133
Title: Đề tài đặc điểm nội dung và nghệ thuật tập di cảo thơ “Những bông hoa không chết” của Lưu Quang Vũ
Authors: Trần, Văn Thịnh
Trương, Ái Khanh
Keywords: Văn học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đây là đề tài nghiên cứu về đặc điểm nội dung và nghệ thuật đặc sắc trong tập di cảo thơ “Những bông hoa không chết” của Lưu Quang Vũ. Luận văn gồm ba chương chính bao gồm: chương 1- Những vấn đề chung, giới thiệu sơ lược về tác giả Lưu Quang Vũ và tập di cảo thơ “Những bông hoa không chết”. Chương hai: đặc điểm nội dung trong tập di cảo thơ “Những bông hoa không chết”, chương này nêu khái quát hai nội dung chính của tập di cảo là tình yêu đôi lứa và quan niệm tác giả về chiến tranh. Chương ba: đặc sắc nghệ thuật trong tập di cảo thơ “Những bông hoa không chết”. Chương ba làm rõ những thành công của tác giả trong việc sử dụng các yếu tố nghệ thuật đặc sắc trong việc truyền tải nội dung của tập di cảo thơ. Qua đề tài nghiên cứu chúng tôi hy vọng sẽ góp một phần nhỏ công sức của mình vào việc đưa những tác phẩm thơ của Lưu Quang Vũ đến gần hơn với bạn đọc.
Description: 141tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20133
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.