Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20150
Title: Một số vấn đề về nội dung về nghệ thuật của chương “Viên Đại Pháp Quan tôn giáo” trong tiểu thuyết “Anh em nhà Karamazov” của F.Đôxtôiepxki.
Authors: Trần, Văn Thịnh
Nguyễn, Đăng Thư
Keywords: Văn học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn nghiên cứu về vấn đề bản chất con người như: con người yếu hèn và con người hùng mạnh; con người của sự ích kỷ và vị tha, yêu thương đồng loại. Luận văn còn nghiên cứu về vấn đề về tôn giáo và những vấn đề về xã hội tương lai: xã hội độc tài, độc đoán và sự hủy diệt; xã hội tự do, trách nhiệm. Bên cạnh đó luận văn cũng nghiên cứu về nghệ thuật đa thanh được biểu hiện qua một số yếu tố như xây dựng nhân vật, lập trường nghệ thuật của nhà văn, cốt truyện và lời văn. Qua những yếu tố đó đã góp phần cho đoạn trích cũng như cả tác phẩm trở thành một điển hình tiêu biểu của thiểu thuyết đa thanh cả về nội dung lẫn nghệ thuật. Từ đó khẳng định được tài năng cũng như những đóng góp to lớn của F.Đôxtôiepxki cho nền văn học thế giới.
Description: 122tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20150
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.