Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20193
Nhan đề: Ngân hàng số 14
Tác giả: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20193
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: (TCC) Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn14.62 MBAdobe PDF
_file_Mục lục148.52 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.117.123


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.