Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2028
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy liên kết hoạt động KH&CN vùng Đông Nam Bộ
Tác giả: Phạm, Xuân Đà
Trần, Hà Hoàng Việt
Huỳnh, Văn Tùng
Từ khoá: Khoa học và công nghệ
Liên kết hoạt động
Đông Nam bộ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 3 .- Tr.20-24
Tóm tắt: Trong quá trình thực hiện tăng trưởng kinh tế - xã hội (KT-XH), liên kết vùng cần được coi là phương tiện, là động lực quan trọng nhằm khắc phục không gian kinh tế bị chia cắt bởi địa giới hành chính, phát huy tối đa lợi thế so sánh của cả vùng và của mỗi tỉnh. Đối với hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), liên kết vùng cần tập trung khai thác các lợi thế và điều kiện đặc thù của từng vùng để đẩy mạnh sản xuất hàng hóa là các sản phẩm chủ lực; đồng thời xây dựng định hướng phát triển KH&CN tạo môi trường hợp tác, liên kết giữa các địa phương, vấn đề này đòi hỏi phải được quán triệt, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, cần có các giải pháp thúc đẩy liên kết hoạt động KH&CN vùng để KH&CN thực sự trở thành động lực phát triển KT-XH của vùng. Dưới đây là ý kiến cụ thể của các tác giả trong việc thúc đẩy mối liên kết hoạt động KH&CN ở vùng kinh tế lớn nhất của cả nước - Vùng Đông Nam Bộ (ĐNB).
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2028
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.6 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.230.173.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.