Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2030
Title: Sản xuất bê tông bền trong môi trường biển từ nguồn nhiên liệu tại chỗ
Authors: Nguyễn, Mạnh Tuấn
Keywords: Sản xuất bê tông bền
Môi trường biển
Nguồn nhiên liệu tại chỗ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 3 .- Tr.25-27
Abstract: Thông qua việc thực hiện dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia “Hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu geopolyme trên cơ sở nguồn nguyên liệu tại chỗ sử dụng cho các công trình ven biển và hải đảo”, các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Việt Pháp (Công ty Việt Pháp) đã nghiên cứu, chế tạo thành công bê tông geopolyme có cường độ cao, thân thiện với môi trường và bền trong môi trường xâm thực. Sản phẩm được chế tạo từ nguồn nguyên liệu dồi dào tại chỗ là xỉ lò cao, tro bay, cát mặn và nước biển..., đáp ứng hiệu quả nhu cầu xây dựng công trình ở vùng biển đảo, đồng thời giúp giải quyết một lượng đáng kể chất thải từ các nhà máy gang thép, nhiệt điện.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2030
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.25 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.