Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2030
Nhan đề: Sản xuất bê tông bền trong môi trường biển từ nguồn nhiên liệu tại chỗ
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Tuấn
Từ khoá: Sản xuất bê tông bền
Môi trường biển
Nguồn nhiên liệu tại chỗ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 3 .- Tr.25-27
Tóm tắt: Thông qua việc thực hiện dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia “Hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu geopolyme trên cơ sở nguồn nguyên liệu tại chỗ sử dụng cho các công trình ven biển và hải đảo”, các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Việt Pháp (Công ty Việt Pháp) đã nghiên cứu, chế tạo thành công bê tông geopolyme có cường độ cao, thân thiện với môi trường và bền trong môi trường xâm thực. Sản phẩm được chế tạo từ nguồn nguyên liệu dồi dào tại chỗ là xỉ lò cao, tro bay, cát mặn và nước biển..., đáp ứng hiệu quả nhu cầu xây dựng công trình ở vùng biển đảo, đồng thời giúp giải quyết một lượng đáng kể chất thải từ các nhà máy gang thép, nhiệt điện.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2030
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.25 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.