Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20329
Nhan đề: Công nghệ ngân hàng số 79
Tác giả: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Năm xuất bản: 2012
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20329
Bộ sưu tập: (TCC) Công nghệ Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn13.56 MBAdobe PDF
_file_Mục lục302.47 kBAdobe PDFXem
Your IP: 44.192.65.228


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.