Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20445
Title: PHÂN PHỐI LIÊN QUAN ĐẾN HAI TỶ LỆ VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN PHÂN LOẠI.
Authors: PGS.TS Võ, Văn Tài
Phạm, Thị Huỳnh Liên.
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Tổng kết các vấn đề liên quan đến phân phối xác suất của tổng, hiệu, tích, thương cho hai tỷ lệ độc lập, ứng dụng tỷ số của hai tỷ lệ trong xác định xác suất tiên nghiệm của bài toán phân loại bằng phương pháp Bayes và ứng dụng các xác suất tiên nghiệm trong giải quyết bài toán phân loại cho một số liệu thực tế.
Description: 72tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20445
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.