Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20447
Title: GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐA MỤC TIÊU BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ VÍ DỤ ỨNG DỤNG
Authors: PGS. TS. Lê, Thanh Tùng
Lê, Nguyễn Kiều Trinh
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Hệ thống lại một số kiến thức cơ bản và cách giải về quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu, từ đó áp dụng vào việc giải hai bài toán thực tế thu thập từ hai bài báo.
Description: 58tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20447
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.