Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20450
Title: Ảnh hưởng của liều lượng Kali humate phun qua lá đến sinh trưởng và năng suất của giống bắp nù ( Zea mays L.) trồng tại Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang
Authors: Phạm, Văn Trọng Tính
Nguyễn, Đỗ Như Loan
Nguyễn, Văn Trễ
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài: “Ảnh hưởng của liều lượng Kali humate phun qua lá đến sinh trưởng và năng suất của giống bắp nù (Zea mays L.) trồng tại Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang” thí nghiệm được thực hiện tại Trại thực nghiệm Khoa Phát triển Nông thôn, trường Đại học Cần Thơ nhằm tìm ra liều lượng phun Kali humate thích hợp cho cây bắp Nù sinh trưởng tốt và đạt năng suất cao. Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2019, được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 1 nhân tố, 5 nghiệm thức và 3 lần lập lại với diện tích mỗi lô là 9,1 m2 (2,8m x 3,2m) mật độ 52 cây, phun Kali humate tại thời điểm 30, 40 NSKT với liều lượng NT1: 0 gam/lít (đối chứng); NT2: 2,0 gam/lít; NT3: 2,5 gam/lít; NT4: 3,0 gam/lít; NT5: 3,5 gam/lít. Thu thập các số liệu về chỉ tiêu sinh trưởng - năng suất - nông học cây - nông học trái. Kết quả thí nghiệm cho thấy liều lượng Kali humate không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu của cây bắp nù do đặc tính của giống, có thể làm thí nghiệm vào một thời vụ khác thích hợp hơn và thay đổi liều lượng phun cho thích hợp.
Description: 62tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20450
ISSN: B1605973
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.