Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20451
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Văn Trọng Tính-
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Bạch Kim-
dc.contributor.authorThạch, Thị Xê-
dc.date.accessioned2020-01-10T07:49:46Z-
dc.date.available2020-01-10T07:49:46Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issnB1606026-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20451-
dc.description38trvi_VN
dc.description.abstractĐề tài: “Ảnh hưởng của việc bổ sung phân cá ủ truyền thống lên sinh trưởng và năng suất của cải xanh (Brassica juncea L.) tại Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang” được thực hiện tại Khu thực nghiệm Hòa An, Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2019. Đề tài được tiến hành nhằm tìm được nồng độ phân cá ủ truyền thống phù hợp nhất để làm cơ sở cho những thí nghiệm tiếp theo. Thí nghiệm 1 nhân tố được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức, 3 lần lặp lại. Các nghiệm thức lần lượt: Nghiệm thức 1 (Đối chứng) chỉ tưới nước, nghiệm thức 2 tưới với nồng độ 10 ml phân cá/lít nước, nghiệm thức 3 tưới với nồng độ 20 ml phân cá/lít nước, nghiệm thức 4 tưới với nồng độ 30 ml phân cá/lít nước, nghiệm thức 5 tưới với nồng độ 40 ml phân cá/lít nước. Kết quả ở nội dung thí nghiệm cho thấy các chỉ tiêu về sinh trưởng như chiều cao cây, chiều dài và chiều rộng lá, số lá tại các thời điểm 4 NSKT, 8 NSKT, 12 NSKT,16 NSKT và 20 NSKT đều khác biệt không ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 5%, tương tự chiều dài rễ tại thời điểm thu hoạch cũng khác biệt không ý nghĩa về mặt thống kê. Các chỉ tiêu về thành phần năng suất như trọng lượng trung bình cây (48,94 g/cây), NSTT (1090,22 kg/1000 m2), NSTP (954,44 kg/1000 m2) ,tỷ lệ NSTP/NSTT và độ Brix tại thời điểm thu hoạch đều khác biệt không ý nghĩa về mặt thống kê.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectPhát triển Nông thônvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của việc bổ sung phân cá ủ truyền thống lên sinh trưởng và năng suất của cải xanh ( Brassica Juncea L.) tại Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang.vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.208.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.