Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20467
Title: Nghiên cứu mạ đồng bằng điện trên sắt
Authors: TS. Huỳnh, Thanh Tuấn
Nguyễn, Văn Nghĩa
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn nghiên cứu về lý thuyết mạ điện, lý thuyết về mạ đồng, thực nghiệm tiến hành mạ đồng bằng dòng điện một chiều qua dung dịch sulphate và nêu lên kết quả thực nghiệm.
Description: 34tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20467
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
724.95 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.