Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20467
Nhan đề: Nghiên cứu mạ đồng bằng điện trên sắt
Tác giả: TS. Huỳnh, Thanh Tuấn
Nguyễn, Văn Nghĩa
Từ khoá: Vật lý kỹ thuật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu về lý thuyết mạ điện, lý thuyết về mạ đồng, thực nghiệm tiến hành mạ đồng bằng dòng điện một chiều qua dung dịch sulphate và nêu lên kết quả thực nghiệm.
Mô tả: 34tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20467
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
724.95 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.