Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2047
Title: Phân biệt thật - giả dược liệu sâm Ngọc Linh : Kinh nghiệm từ nghiên cứu giám định sâm trên thế giới
Authors: Chu, Đức Hà
Nguyễn, Thị Minh Nguyệt
Khuất, Thị Mai Lương
Đinh, Xuân Tú
Lê, Hùng Lĩnh
Keywords: Sâm Ngọc Linh
Nghiên cứu giám định
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 3 .- Tr.30-33
Abstract: Kiểm định nguồn gốc dược liệu đang được coi là một vấn đề nóng hiện nay. Trên thế giới, các nhà khoa học đang nỗ lực trong việc kiểm định các giống sâm nhằm phân loại một cách chính xác, thuận tiện và nhanh chóng nguồn gốc của chúng. Từ những kết quả đạt được trong nghiên cứu giám định các loài sâm phổ biến trên thế giới, các tác giả đã đề xuất quy trình kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế cho việc giám định sâm Ngọc Linh ở Việt Nam. Đây là những bước đi rất có ý nghĩa nhằm nâng cao giá trị thương hiệu sâm Ngọc Linh của nước ta trên thị trường trong nước và quốc tế.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2047
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.