Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20473
Title: Phân tích hiệu quả tài chính và rủi ro thị trường trong hoạt động nuôi cá tra của nông hộ tại thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang
Authors: Lê, Văn Dễ
Nguyễn, Thanh Nhã
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi cá lóc đen ở đồng bằng sông Cửu Long”. Mục tiêu của đề tài là nhằm phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi cá lóc đến ở ĐBSCL từ đó đề xuất ra một số giải pháp thích hợp cho việc phát triển mô hình nuôi này. Tác giả đã sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích thực trạng và hiệu quả tài chính của mô hình nuôi cá lóc đen, kiểm định T-test để so sánh các chỉ tiêu tài chính và phương pháp phân tích hồi quy tương quan để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các hộ nuôi cá lóc từ đó đề ra giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả và phát triển nghề nuôi cá lóc ở các tỉnh ĐBSCL. Kết quả nghiên cứu thu được: lợi nhuận của nông hộ nuôi cá lóc trung bình đạt 846,7 ngàn đồng/m3/vụ, cao nhất là mô hình nuôi vèo đạt đến 1.384,1 ngàn đồng/m3/vụ, nuôi ao thu được lợi nhuận thấp hơn chỉ đạt 409,2 ngàn đồng/m3/vụ. Trung bình các nông hộ bỏ ra một đồng chi phí nuôi cá thì thu được 1,52 đồng lợi nhuận. Kết quả hồi quy tuyến tính cho thấy: mật độ thả giống, số vụ nuôi, giá bán, vùng nuôi cá lóc, hệ số thức ăn, giá thức ăn, giá thuốc phòng trị bệnh và mô hình nuôi cá lóc ảnh hưởng tới lợi nhuận/m3/vụ của nông hộ nuôi cá lóc.
Description: 54tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20473
ISSN: B1606063
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.