Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20487
Nhan đề: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư Hợp Trí
Tác giả: Lê, Văn Dễ
Đào, Thị Ngọc Lan Thanh
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp tự đánh giá về thế mạnh, thế yếu để củng cố, phát huy hay khắc phục cải tiến quản lý để từ đó phát huy mọi tiềm năng thị trường, khai thác tối đa những nguồn lực của doanh nghiệp, nhằm đạt đến hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. Kết quả của phân tích là cơ sở để đưa ra các quyết định quản trị ngắn hạn và dài hạn. Phân tích kết quả kinh doanh giúp dự báo đề phòng và hạn chế những rủi ro trong kinh doanh. Hiện nay, trong xu thế phát triển chung của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế nước ta nói riêng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nổ lực rất lớn mới có thể tồn tại và phát triển được. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị doanh nghiệp phải biết rõ thực lực của doanh nghiệp mình mà đề ra các phương hướng phát triển phù hợp. Để làm được điều này, nhà quản trị phải thực hiện nghiêm túc việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy phân tích kết quả hoạt động kinh doanh có vai trò rất quan trọng đối với một doanh nghiệp. Việc hoàn thành hay đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra sẽ quyết định sự sống còn của một doanh nghiệp. Để rút ngắn khoảng cách giữa những dự tính kế hoạch và thực tế thì việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được thực hiện cẩn trọng nhằm có được sự đánh giá đúng đắn, chính xác. Thông qua việc xem xét đánh giá những chỉ tiêu kinh tế của những năm trước sẽ giúp cho ban lãnh đạo thấy được những mặt tiêu cực cần phải hạn chế, xóa bỏ và những mặt tích cực cần được phát huy. Từ đó nhà quản trị hay ban lãnh đạo sẽ có được những quyết định hay những định hướng cho tương lai của doanh nghiệp phù hợp với sự phát triển chung của kinh tế đất nước, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí qua gần 16 năm hình thành và phát triển, hiện nay, Công ty được công nhận là doanh nghiệp dẫn đầu ngành công nghiệp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, nhiều năm liệt đạt danh hiệu “ Hàng Việt Nam chất lượng cao”, “Sản phẩm chất lượng, vì môi trường”. Đạt được những thành tựu như vậy là kết quả to lớn của việc định hướng chiến lược kinh doanh của Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư Hợp Trí, sự phân tích và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của các nhà quản trị qua mỗi kỳ hoạt động. Vì vậy việc phân tích thường xuyên hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ giúp cho nhà lãnh đạo đánh giá đầy đủ, chính xác mọi diễn biến và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, biết được những mặt mạnh, mặt yếu của Công ty trong mối quan hệ với môi trường xung quanh, đồng thời biết được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Từ đó tìm ra những biện pháp hữu hiệu để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Mô tả: 63tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20487
ISSN: B1510693
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.