Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20512
Title: Thiết kế bài thực hành Kỹ thuật vẽ trong sinh học - Phần vẽ tay
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Trương, Thị Thúy Vi
Keywords: Sư phạm Sinh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trước đây, Kỹ thuật vẽ trong sinh học là một học phần bắt buộc cho sinh viên học ngành Sư phạm Sinh học của một số trường Đại học Sư phạm ở Việt Nam. Tuy nhiên, với nhiều lý do khác nhau trong một thời gian dài học phần này không được giảng dạy trên cả nước. Đến năm 2013, học phần Kỹ thuật vẽ trong sinh học được ThS. Võ Thị Thanh Phương (nguyên trưởng Bộ môn Sư phạm Sinh học – Khoa Sư phạm) đề xuất giảng dạy lại cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học của trường Đại học Cần Thơ (từ khoá 40 trở về sau) trong nhóm các học phần tự chọn. Với mục tiêu thiết kế nội dung thực hành cho học phần Kỹ thuật vẽ trong sinh học – phần vẽ tay theo tiến trình phát triển kỹ năng vẽ tay của người học, xác định mục tiêu, nội dung cụ thể và xây dựng hệ thống bài tập ôn tập cho từng bài thực hành, đề tài đã thiết kế được 6 bài thực hành kỹ thuật vẽ tay trong sinh học. Các bài thực hành được thiết kế theo hướng kết hợp song song lý thuyết với thực hành và sắp xếp theo thứ tự từ những bài đơn giản đến phức tạp giúp người học phát trên dần kỹ thuật vẽ. Sau mỗi bài hướng dẫn là bài vận dụng, người học vừa phát triển được kỹ năng vẽ, vừa áp dụng được ngay vào thực tế. Thông qua đó, người học ngoài học kiến thức còn phát triển được khả năng tự học, tư duy, sáng tạo và các đức tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ,… Ở mỗi bài thực hành, người học còn cung cấp các câu hỏi luyện tập, vận dụng để có thể tự rèn luyện và hoàn thiện kỹ thuật vẽ ở nhà. Với kết quả trên, đề tài cung cấp nguồn tài liệu quan trọng cho việc giảng dạy học phần Kỹ thuật vẽ trong sinh học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học học phần này. Nội dung cụ thể 6 bài thực hành kỹ thuật vẽ tay trong sinh học như sau: + Bài 1: Hướng dẫn vẽ các nét cơ bản + Bài 2: Thực hành vẽ hình phẳng từ mẫu đại thể + Bài 3: Thực hành vẽ hình phẳng từ mẫu hiển vi + Bài 4: Hướng dẫn biểu thị sáng tối trong hình khối + Bài 5: Thực hành vẽ hình khối từ mẫu đại thể + Bài 6: Kỹ thuật sơ đồ hóa hình ảnh trong giảng dạy sinh học
Description: 109 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20512
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.