Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20524
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Duy Phát-
dc.contributor.authorChâu, Kim Anh-
dc.date.accessioned2020-01-15T02:39:32Z-
dc.date.available2020-01-15T02:39:32Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issnB1605979-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20524-
dc.description34trvi_VN
dc.description.abstractẢnh hưởng của các dòng vi khuẩn cố định đạm đến sinh trưởng và năng suất cải xanh” được thực hiện từ tháng 03 năm 2019 đến tháng 06 năm 2019 tại nhà lưới khu thực nghiệm Khoa Phát triển Nông thôn, trường Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 11 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. NT1: 0% NPK và không bổ sung vi khuẩn cố định đạm, NT2: 100% NPK với công thức phân 100N-80P2O540K2O kg/ha, NT3: Vi khuẩn Agrobacterium sp. CA09 + 0%N + 100%PK,NT4: Vi khuẩn Agrobacterium sp. CA09 + 25% N + 100%PK,NT5: Vi khuẩn Agrobacterium sp. CA09 + 50% N + 100% PK, NT6: Vi khuẩn Bacillus sp. CA18 + 0%N + 100%PK, NT7: Vi khuẩn Bacillus sp. CA18 + 25%N + 100%PK, NT8: Vi khuẩn Bacillus sp. CA18 + 50%N + 100%PK,NT9: Vi khuẩn Azotobacter sp. CA21 + 0%N + 100%PK,NT10: Vi khuẩn Azotobacter sp. CA21 + 25%N + 100%PK, NT11: Vi khuẩn Azotobacter sp. CA21 + 50%N + 100%PK. Kết quả cho thấy khi tưới thuần (không bổ sung N) thì cả ba dòng Agrobacterium sp. CA09 (NT3), Bacillus sp. CA18 (NT6) và Azotobacter sp. CA21 (NT9) đều có sinh trưởng và năng suất tương đương với bón phân vô cơ (NT2) và có hàm lượng nitrat thấp hơn ngưỡng qui định WHO (<300mg/kg). Dòng vi khuẩn Agrobacterium sp. CA09cho sinh trưởng và năng suất cao hơn khác biệt so với bón phân vô cơ (NT2) khi được bổ sung 50%N (NT5). Dòng Agrobacterium sp. CA09 có ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất cải xanh trên đất phèn tốt hơn dòng Bacillus sp. CA18 và Azotobacter sp. CA21.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectPhát triển Nông thônvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của các dòng vi khuẩn cố định đạm đến sinh trưởng và năng suất cải xanhvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.