Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20534
Title: Thực trạng sản xuất và tiêu thụ lúa thơm RVT của nông hộ trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng
Authors: Lê, Văn Dễ
Võ, Trần Phương Trang
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thực trạng sản xuất và tiêu thụ lúa thơm RVT của nông hộ trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng” được thực hiện nhằm: (1) Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ lúa thơm RVT của nông hộ tại huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng, (2) Phân tích hiệu quả tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ sản xuất lúa thơm RVT tại huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng, (3) Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện thu nhập cho nông hộ sản xuất lúa thơm RVT tại huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả với các giá trị lớn nhất (max), giá trị nhỏ nhất (min), giá trị trung bình (mean) và phần trăm đối với các số liệu về diện tích, sản lượng, năng suất và các chỉ tiêu tài chính (giá trị tổng sản phẩm, lợi nhuận, chi phí, tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi phí, tổng giá trị sản phẩm trên tổng chi phí) để mô tả thực trạng sản xuất lúa thơm RVT của nông hộ trên địa bàn nghiên cứu. Sử dụng phương pháp hồi qui đa biến để phân tích các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông hộ sản xuất lúa thơm RVT. Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số nông hộ sản xuất lúa thơm RVT có độ tuổi từ 30 tuổi đến 50 tuổi chiếm 65%, đây là độ tuổi có nhiều sức khỏe, đảm bảo cho khâu chăm sóc, độ tuổi từ 50 tuổi đến 70 tuổi chiếm 27,5%, còn lại là độ tuổi từ 70 tuổi trở lên. Trình độ học vấn của chủ hộ tương đối cao, cấp 2 chiếm 47,5%, cấp 3 chiếm 22,5%, trên cấp 3 chiếm 5%, trình độ học vấn cao là một lợi thế cho tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nông hộ tham gia tập huấn chiếm 57,5%, không tham gia tập huấn chiếm 42,5%,, nông hộ sản xuất chủ yếu dựa theo kinh nghiệm tự đút kết được. Xét về chi phí sản xuất lúa thơm RVT của nông hộ, thì chi phí trung bình vụ 1 là 20,5 triệu/ha, vụ 2 là 17,6 triệu/ha, lợi nhuận trung bình nông hộ thu được qua từng vụ là 44,8 triệu/ha và 25,4 triệu/ha. Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ sản xuất là diện tích, ngày công lao động gia đình, mật độ gieo xạ, năng suất. Kênh tiêu thụ chủ yếu của nông hộ là thương lái. Qua kết quả trên, giải pháp được đề ra: nông hộ cần phải sử dụng hợp lí các nguồn lực đầu vào để giảm nguồn chi phí đầu vào. Tham gia các lớp tập huấn, Nông dân cần tiếp cận các nguồn thông tin thị trường đầu vào cũng như đầu ra bằng các phương tiện thông tin như: báo chí, Tivi, hoặc các trang mạng internet đáng tin cậy hoặc do hỏi thông tin từ những người thân cận để tránh việc được mùa mất giá.
Description: 45tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20534
ISSN: B1510590
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.