Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2053
Title: Khánh Hòa : Phát triển vật liệu xây không nung thông qua một dự án KH&CN
Authors: Xuân Diện
Keywords: Vật liệu xây không nung
Dự án Khoa học và Công nghệ
Khánh Hòa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 3 .- Tr.37-38
Abstract: Thông qua việc thực hiện một dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592), Công ty cổ phần vật liệu mới Asia 96 (Khánh Hòa) đã hoàn thiện được quy trình công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung từ nguyên liệu sẵn có, góp phần thay thế gạch đất sét nung truyền thống, đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng trên địa bàn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2053
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.41 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.