Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20542
Title: Tự động đo & ghi phổ bằng giao tiếp Matlab – Arduino.
Authors: TS. Trần, Thanh Hải
Ngô, Đăng Khoa
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu chính của đề tài này là xây dựng được thiết bị ghi qua phổ nhiễu xạ dựa trên nền của một quang phoorkees có sẵn. Thiết kế mạch dựa trên vi điều khiển Arduino. Thiết kế giao diện người dùng GUI trên Matlab, lập được đồ thị phổ ngay trên giao diện này , xuất đuốc tập tin dữ liệu.
Description: 46tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20542
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.