Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20563
Title: Chế tạo Pin mặt trời
Authors: Trần, Thị Tường Vi
PGS.TS. Dương, Hiếu Đẩu
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Khái quát về năng lượng mặt trời, năng lượng điện Mặt trời, hiện trạng & ứng dụng của năng lượng Mặt trời. Thực nghiệm chế tạo tấm pin mặt trời từ tấm mica & dây đồng. Nguyên lý & quy trình thực nghiệm. Kết quả đo khi đo 1 tấm, đo PP mắc nối tiếp & đo bằng mắc song song. Biểu đồ & nhận xét, Cuối cùng là kết luận & phần kiến nghị.
Description: 29tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20563
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.