Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20563
Nhan đề: Chế tạo Pin mặt trời
Tác giả: Trần, Thị Tường Vi
PGS.TS. Dương, Hiếu Đẩu
Từ khoá: Vật lý kỹ thuật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Khái quát về năng lượng mặt trời, năng lượng điện Mặt trời, hiện trạng & ứng dụng của năng lượng Mặt trời. Thực nghiệm chế tạo tấm pin mặt trời từ tấm mica & dây đồng. Nguyên lý & quy trình thực nghiệm. Kết quả đo khi đo 1 tấm, đo PP mắc nối tiếp & đo bằng mắc song song. Biểu đồ & nhận xét, Cuối cùng là kết luận & phần kiến nghị.
Mô tả: 29tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20563
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.