Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20569
Title: Khảo sát ảnh hưởng của mật độ trồng lên sinh trưởng và năng suất sả Java ( Cymbopogon winterrianus Jowitt) tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Authors: Phạm, Văn Trọng Tính
Nguyễn, Bá Thụ
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Khảo sát ảnh hưởng của mật độ trồng lên sinh trưởng và năng suất sả Java (Cymbopogon winterrianus Jowitt) tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang” được thực hiện nhằm tìm ra mật độ trồng thích hợp để cây sả Java sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất tối ưu. Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2019 tại trại thực nghiệm bộ môn Kỹ thuật Nông nghiệp khoa Phát triển Nông thôn. Giống sả Java được cung cấp bởi trại thực nghiệm bộ môn Kỹ thuật Nông Nghiệp khoa Phát Triển Nông Thôn, thí nghiệm được bố trí theo hình thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại, sả được trồng với các mật độ 8 cây/m2; 7 cây/m2; 6 cây/m2; 5 cây/m2; 4 cây/m2, đối chứng là mật độ 6 cây/m2. Các nghiệm thức được được trồng và chăm sóc như nhau, được cung cấp dinh dưỡng theo công thức phân 100N-150P-100K. Kết quả nghiên cứu cho thấy mật độ trồng ảnh hưởng đến số chồi và đường kính tép sả ở thời điểm 60 NSKT, đối với chiều dài thân sả và chiều cao tán lá của bụi mật độ ảnh hưởng ở thời điểm 90 NSKT. Ngoài ra mật độ trồng còn ảnh hưởng đến chiều dài lá sả và đường kính tán lá ở hai thời điểm 60 NSKT và 90 NSKT. Mật độ trồng gây ảnh hưởng mạnh nhất ở chiều cao của tép vào 3 thời điểm 60- 90-120 NSKT, đặt biệt đối với mật độ trồng thưa 40.000 cây/ha, cây sả có đủ không gian và dinh dưỡng để phát triển chiều cao tép. Khi trồng với mật độ 80.000 cây/ha sả Java sẽ cho năng suất lý thuyết (43,92 tấn/ha) năng suất thực tế (36,00 tấn/ha), trọng lượng thương phẩm (20,42 tấn/ha) cao nhất trong năm nghiệm thức và cao hơn mật độ đối chứng 60.000 cây/ha. Nông dân nên trồng mật độ 80.000 cây/ha để cây sả sinh trưởng và phát triển tối ưu, cho năng suất thực tế 36,0 tấn/ha, tỉ lệ thương phẩm 56,54%.
Description: 54tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20569
ISSN: B1601251
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.