Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20578
Nhan đề: SỬ DỤNG MẠNG LSTM ĐỂ DỰ ĐOÁN CHỨNG KHOÁN VÀ PHÂN LOẠI BÌNH LUẬN CỦA KHÁCH HÀNG
Tác giả: Lâm, Nhựt Khang
Trần, Lan Linh
Từ khoá: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Trong luận văn này, chúng tôi tập trung vào việc sử dụng kiến trúc LSTM để cung cấp dự báo chuỗi thời gian – đặc biệt trên bộ dữ liệu chứng khoán. Đầu vào của mô hình là các chỉ số chứng khoán TAIEX đầu ra là giá trị đã được dự đoán. RMSE của mô hình của chúng tôi là 57.65% trên bộ dữ liệu chứng khoán TAIEX năm 2004. Bên cạnh đó, mô hình LSTM còn được sử dụng để phân loại bình luận của khách hàng là tích cực hay tiêu cực. Mô hình của chúng tôi đạt được giá trị F1-score là 84.5%.
Mô tả: 32 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20578
Bộ sưu tập: Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.