Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20582
Title: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHẬN DIỆN MỘT SỐ CÂY THUỐC THÔNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG (PHÂN HỆ: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG)
Authors: Trần, Công Án
Phùng, Kim Thoa
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong đề tài này, chúng tôi đề xuất sử dụng YOLO – một thuật toán nhận dạng đối tượng trong ảnh vào bài toán nhận dạng một số loại cây thuốc nam phổ biến tại Việt Nam. Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm trên tập dữ liệu gồm 1700 ảnh với 34 loại cây thuốc nam. Bên cạnh đó, chúng tôi thực hiện việc so sánh với một giải thuật khác có khả năng phát hiện đối tượng trong thời gian thực là SSD. Cuối cùng, chúng tôi tích hợp mô hình đã huấn luyện vào ứng dụng di động được xây dựng với các công nghệ phát triển web như HTML5, CSS, JavaScript bằng Ionic Framework.
Description: 58 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20582
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.