Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20584
Title: Đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa và kháng đái tháo đường in vitro của các cao chiết từ thân cây Móp Gai
Authors: PGS.TS Đái, Thị Xuân Trang
Phạm, Ngọc Khang
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu đã đánh giá tác dụng ức chế hoạt động in vitro các enzyme liên quan đến bệnh đái tháo đường (enzyme α-amylase và α-glucosidase) và các gốc tự do hóa học của các cao chiết thân Móp Gai. Từ thân Móp Gai đã chiết xuất được 4 loại cao khác nhau gồm ethanol, n-hexane, ethyl acetate và nước đã được thử nghiệm ức chế những enzyme tiêu chuẩn liên quan đến bệnh đái tháo đường. Hoạt tính kháng oxy hóa được thử nghiệm bằng 5 phương pháp gồm kháng oxy hóa tổng (Total antioxidant capacity), trung hòa gốc tự do (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), năng lực khử (Reducing power), khử sắt (Ferric reducing-antioxidant power), trung hòa gốc tự do (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)) và khả năng ức chế enzyme α-amylase và α-glucosidase thu được kết quả hoạt tính kháng oxy hóa mạnh nhất ở phân đoạn cao ethyl acetate và yếu nhất ở phân đoạn n-hexane.
Description: 76tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20584
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.