Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20585
Title: "Phân lập hợp chất từ cao n-hexane của lá Ổi (Psidium guajava L.), họ Sim (Myrtaceae)".
Authors: ThS. Lê, Thị Bạch
Thạch, Thị Bô Ra
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Nguyên liệu được sử dụng là lá Ổi (Psidium guajava L.) tươi được thu hái trên địa bàn thành phố Cần Thơ vào tháng 6/2019 được thu hái và xử lý, làm khô ở nhiệt độ phòng, sau đó nghiền thành bột mịn. Tiến hành ngâm dầm, chiết kiệt mẫu bột nguyên liệu khô với ethanol thu được cao tổng, tiếp tục chiết lỏng-lỏng với n-hexane thu được cao Hex. Bằng phương pháp sắc ký cột kết hợp với sắc ký lớp mỏng từ cao n-hexane đã cô lập được hợp chất PG1. Với các phương pháp phổ hiện đại là IR, 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC, HMBC xác định cấu trúc hợp chất PG1 là Clovandiol. Từ khóa: lá Ổi, Psidium guajava L., Clovandiol.
Description: 55tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20585
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.