Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20588
Title: SỬ DỤNG MẠNG GRU KẾT HỢP VỚI ATTENTION ĐỂ TÓM TẮT VĂN BẢN TIẾNG VIỆT TỰ ĐỘNG
Authors: Lâm, Nhựt Khang
Phạm, Thừa Khang
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Tóm tắt văn bản tự động là một trong những bài toán đang rất được quan tâm trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tuy nhiên, đối với tiếng Việt, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Luận văn tốt nghiệp này trình bày phương pháp tóm lược văn bản tự động trong tiếng Việt sử mô hình Gated Recurrent Units kết hợp với Attention. Dữ liệu được sử dụng để huấn luyện là hơn 10.000 bài báo và tóm tắt của nó được rút trích từ các trang báo điện tử Vnexpress ở hai lĩnh vực cụ thể là giải trí và thời trang. Mô hình cho hiệu quả cải thiện so với một số mô hình hiện có được thực hiện ở tiếng Việt.
Description: 42 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20588
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.