Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20604
Title: PHÂN LỚP CÂU HỎI PHỤC VỤ TÌM KIẾM NGỮ NGHĨA TÀI NGUYÊN HỌC TẬP TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Authors: Trần, Thanh Điện
Lê, Văn Trung
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Với sự phát triển của công nghệ 4.0 hiện nay, việc tìm kiếm tài liệu học tập về lĩnh vực công nghệ được cung cấp tại các hệ thống trường học rất đa dạng. Hầu như toàn bộ các giáo trình, bài giảng đều được lưu trữ dưới dạng các file mềm số hóa nhưng chỉ đơn thuần là lưu trữ bản sao, chưa được sắp xếp theo hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn nhất định. Vì vậy, việc tìm kiếm thông tin về giáo trình bài giảng vẫn gặp phải những khó khăn. Semantic Web cung cấp các công nghệ để đáp ứng những khó khăn này. Đề tài này tôi tập trung nghiên cứu về Web ngữ nghĩa Semantic và Ontology, tìm hiểu về các phương pháp phân lớp câu hỏi. Để làm được như vậy đòi hỏi cần phải có một khoảng thời gian để tìm kiếm và trắc lọc những thông tin cần thiết phù hợp. Từ những kiến thức đã tìm được tôi tiến hành xây dựng và phát triển một chương trình “Phân lớp câu hỏi phục vụ cho tìm kiếm ngữ nghĩa tài nguyên học tập trong lĩnh vực công nghệ thông tin” để đáp ứng nhu cầu của giảng viên, sinh viên về việc tìm kiếm bài giảng thông qua việc phát triển ứng dụng này. Trong chương trình này cung cấp cho người dùng chức năng nhập vào từ khóa tìm kiếm về lĩnh vực công nghệ thông tin và trả về kết quả bài giảng liên quan được giới hạn lại trong đơn vị thực hiện của bài giảng đó.
Description: 57 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20604
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.