Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20626
Title: Khảo sát quy trình tổng hợp dẫn xuất quinazolinone
Authors: PGS.TS. Bùi, Thị Bửu Huê
Nguyễn, Trần Đức Huy
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Các hợp chất dị vòng chứa khung sườn quinazolinone ngày càng trở nên quan trọng do có nhiều hoạt tính sinh học như kháng khuẩn, kháng nấm, kháng ung thư, kháng sốt rét, kháng HIV, chống co giật,... Đề tài đã tiến hành khảo sát một số yếu tố và đã thiết lập được điều kiện tốt nhất tổng hợp khung quinazolin-4-one từ tác chất ban đầu là isatoic anhydride với các amine và các aldehyde khác nhau, sử dụng I2 là tác nhân oxy hóa, bằng phương pháp tổng hợp cổ điển hoặc ứng dụng vi sóng. Dựa trên các điều kiện được thiết lập này, mười bảy dẫn xuất N-benzyl quinazolin-4-one, một dẫn xuất N-phenyl quinazolin-4-one và hai dẫn xuất N-alkyl quinazolin-4-one đã được tổng hợp thành công với hiệu suất tốt. Quy trình một bình phản ứng (one-pot synthesis) đơn giản, hiệu quả, sử dụng các tác nhân thân thiện với môi trường.
Description: 177tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20626
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.