Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20638
Nhan đề: SỬ DỤNG MẠNG GRU ĐỂ TẠO CÂU VÍ DỤ CHO SYNSET TRONG WORDNET TIẾNG VIỆT
Tác giả: Lâm, Nhựt Khang
Nguyễn, Thái Học
Từ khoá: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Luận văn này trình bày phương pháp xây dựng một câu ví dụ trong tiếng Việt (output-sentence) tương ứng với một từ cho trước trong tiếng Anh (word) và giải nghĩa của từ đó trong tiếng Anh (gloss). Câu sinh ra ở tiếng Việt sẽ chứa từ tiếng Việt có nghĩa tương ứng với từ tiếng Anh và định nghĩa của nó ở đầu vào. Chúng tôi xây dựng mô hình GRU encoder-decoder nhận vào chuỗi đầu vào là một token tương ứng với word và chuỗi sinh ra là output-sentence. Dữ liệu được sử dụng là các bộ (word, gloss, output-sentence) được xây dựng từ nguồn dữ liệu là các cặp câu song ngữ Anh-Việt được rút trích từ điển online Cồ Việt. Teacher-forcing và Greedy được sử dụng vào decoder để sinh ra câu. Mô hình sinh ra câu tương đối hợp lý, đúng về ngữ pháp và thỏa mãn điều kiện bài toán; tuy nhiên, trong một vài trường hợp, câu sinh ra chứa từ yêu cầu nhưng không tương ứng với ngữ nghĩa của gloss đã đưa ra ở input.
Mô tả: 50 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20638
Bộ sưu tập: Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.20.240


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.