Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20642
Title: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN TRONG THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE BẰNG KỸ THUẬT ICP-MS
Authors: ThS. Nguyễn, Thị Diệp Chi
Lê, Quang Luân
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe được thu thập tại các quầy thuốc, nhà thuốc trên địa bàn Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Sau đó, mẫu được gói kỹ bằng bao bì nylon, tránh ánh sáng và được di chuyển về Công ty cổ phần Warrantek chi nhánh Phong Điền, Huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. Ở đây, các mẫu được mở hộp, lấy một lượng ngẫu nhiên và được tiến hành đồng hóa. Sau khi đã đồng hóa mẫu xong, cân mẫu và tiến hành phá mẫu bằng máy microwave. Mẫu sau khi phá xong được định mức và lọc qua màng lọc 0.45 µm vào các vial. Tiến hành phân tích mẫu trong các vial bằng máy Agilent ICP-MS 7800. Các mẫu trên đều được khảo sát trước để chọn ra những mẫu không chứa thủy ngân để làm mẫu trắng, dùng mẫu trắng này để khảo sát các chỉ tiêu cần thẩm định. Đề tài đã tiến hành thẩm định phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân trên 4 nền mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm: dạng viên nang, dạng lỏng, dạng dầu và dạng cao. Các chỉ tiêu thẩm định bao gồm: độ đặc hiệu, LOD, LOQ, đường chuẩn, độ lặp lại, độ tái lập, độ đúng. Kết quả thẩm định của phương pháp cho thấy các chỉ tiêu độ đặc hiệu, độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng đều đạt. Các giá trị LOD với 4 dạng mẫu viên nang, lỏng, dầu, cao lần lượt là 0,0031; 0,0037; 0,0037 và 0,0045 ppm. Các giá trị LOQ với 4 dạng mẫu lần lượt là 0,0093; 0,0111; 0,0111 và 0,0135 ppm. Từ các kết quả trên, nghiên cứu kết luận phương pháp trong nghiên cứu có thể áp dụng để xác định hàm lượng thủy ngân trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe với kết quả đo có thể chấp nhận được, độ tin cậy cao.
Description: 60tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20642
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.