Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20649
Title: Quan hệ Trung – Mỹ: Hiện tình và triển vọng
Authors: Trường Lưu
Keywords: Quan hệ Trung – Mỹ
Kinh tế – thương mại
Chính trị – an ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .- Tr.33-45
Abstract: Bài viết tập trung phân tích đánh giá quan hệ Trung – Mỹ trong lĩnh vực kinh tế – thương mại và chính trị an ninh tại khu vực Đông Á (chủ yếu trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên và vấn đề Biển Đông). Do tác động phức tạp của những nhân tố quốc tế, khu vực và song phương, sau một năm rưỡi kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền, quan hệ Trung – Mỹ chưa thể tái định hình và tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng gia tăng. Tuy nhiên, sớm muộn quan hệ Trung – Mỹ cũng sẽ phải quay lại quỹ đạo “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20649
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.77 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.