Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20650
Nhan đề: Công nghệ Ngân hàng số 123
Tác giả: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20650
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: (TCC) Công nghệ Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn12.45 MBAdobe PDF
_file_Mục lục96.06 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.225.8


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.