Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20769
Title: Vấn đề bảo tồn di sản văn hóa nông nghiệp quan trọng toàn cầu của Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Di sản văn hóa nông nghiệp
Bảo tồn
Trung Quốc
FAO
Văn hóa nông nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .- Tr.64-74
Abstract: Trung Quốc có nền văn minh nông nghiệp với lịch sử lâu đời. Trải qua mấy nghìn năm phát triển đã để lại nhiều dấu tích, di chi, phong tục tập quán nông nghiệp và cảnh quan nông nghiệp, nông thôn độc đáo. Trong suốt chiều dài lịch sử sản xuất nông nghiệp, người nông dân Trung Quốc cũng đã luôn tìm tòi những phương thức sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên khác nhau. Ở Trung Quốc có những di sản văn hóa nông nghiệp độc đáo. Trong đó, tính đến tháng 4 năm 2018, Trung Quốc đã có 15 di sản thuộc danh mục Di sản văn hóa nông nghiệp quan trọng toàn cầu (GIAHS). Bài viết này sẽ bước đầu tìm hiểu một số nội dung như: Điểm lại danh mục các di sản văn hóa nông nghiệp quan trọng toàn cầu (GIAHS) của Trung Quốc, khái quát một số chủ trương, chính sách của Trung Quốc trong vấn đề bảo tồn di sản văn hóa nông nghiệp và giới thiệu mô hình bảo tồn di sản Hệ thống cộng sinh lúa nước và cá (RFC) của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20769
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.