Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2077
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Quốc Việt-
dc.contributor.authorLương, Quốc Trọng Vinh-
dc.contributor.authorHồ, Thu Hoài-
dc.date.accessioned2018-06-04T07:03:24Z-
dc.date.available2018-06-04T07:03:24Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-0012-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2077-
dc.description.abstractQuản trị công ty tại công ty chứng khoán là chủ đề còn rất ít nghiên cứu tại Việt Nam. Thông qua phân tích hồi quy giữa các biến đại diện cho quản trị công ty và hiệu quả hoạt động trên mẫu dữ liệu 48 công ty chứng khoán giai đoạn 2012-2016, các tác giả tìm thấy tương quan âm giữa sở hữu cổ đông lớn với hiệu quả hoạt động, tương quan phi tuyến dạng chữ U giữa sở hữu của ban giám đốc với hiệu quả hoạt động, tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm của hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu này là cơ sở cho một số gợi ý chính sách cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong việc hoàn thiện tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty của các công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán và tăng cường bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số tại các công ty chứng khoán niêm yết.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 248 .- Tr.72-80-
dc.subjectQuản trị công tyvi_VN
dc.subjectCông ty chứng khoánvi_VN
dc.subjectHiệu quả hoạt độngvi_VN
dc.titleNghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị công ty và hiệu quả hoạt động của công ty chứng khoán tại Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_645.29 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.