Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2079
Title: Kiến trúc hạnh phúc - xu thế sáng tạo nhân văn Việt
Authors: Nguyễn, Hữu Thái
Keywords: Kiến trúc hạnh phúc
Xu thế sáng tạo
Nhân văn Việt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật;Số 2 .- Tr.97-100
Abstract: Nghiên cứu về kiến trúc Việt Nam là một dòng kiến trúc Việt vừa được thế giới đánh giá cao, các công trình kiến trúc sáng tạo mang tính nhân văn cao, ý nghĩa triết lý "kiến trúc hạnh phúc" trong thời đại toàn cầu hóa.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2079
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.