Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20943
Title: Tối ưu hóa công nghệ chế tạo hợp kim xốp hệ Ti3.5NB3.5 ZR bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm
Authors: Nguyễn, Văn Toàn
Nguyễn, Đặng Thủy
Trần, Văn Dũng
Keywords: Hợp kim titan xốp
Vật liệu y sinh
Phân rã
Thiêu kết trong chân không
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 4 .- Tr.50-57
Abstract: Trong bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tối ưu hóa công nghệ chế tạo hợp kim xốp Ti3.5Nb3.5Zr bằng phương pháp phân rã - thiêu kết trong chân không cao 10-5 torr. Phương pháp tối ưu hóa được sử dụng là quy hoạch thực nghiệm bậc 2 tâm xoay kết hợp với xử lý số liệu thí nghiệm bằng phần mềm Mode 5. Hàm mục tiêu nghiên cứu: Độ xốp (Y) và modun đàn hôi (YJ. Vùng khảo sát: Áp lực ép (Z1) 150+250 MPa, nhiệt độ thiêu kết (ZJ Ị00Ọ+1.200oC, thời gian thiêu kết (Z) 2+4 h. Các hàm hôi quy biến ảo và biến thực nhận được: Theo độ xốp: Y1 = 15.6305 — 0.9 X1- 6.38x2- 0.9 lx3 -1.31 x2/2 Y 1= -65.8-0.0 18Z1 + 0.2244Z2 -0.91Z3 - 0.000!3172/2 và theo modun đàn hồi: 4.22572 + 0.31X1 + 1.96X2 + 0.28X3 + 0.47, Y2= 38.613 + 0.0062z1 - 0.0861 Z2 + 0.28 Z3 +0.0000477 2/2. Kết quả tối ưu hóa đạt được: Độ xốp cao nhất 21.25%, modun đàn hồi thấp nhất 2.23 GPa ở chế độ công nghệ: Áp lực ép (160 + 184) MPa; nhiệt độ thiêu kết 1.000 0.C và thời gian thiêu kết 2 h. Kết quả tối ưu hóa có giá trị tham khảo trong nghiên cứu chế tạo vật liệu y sinh hợp kim titan xốp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20943
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.