Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2095
Title: Đi tìm sự thật về đông trùng hạ thảo
Authors: Bùi, Công Hiển
Keywords: Đông trùng hạ thảo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 3 .- Tr.48-49
Abstract: Đông trùng hạ thảo là một loại thực phẩm, có thể dùng làm thuốc đông y cực kỳ quý hiếm, Việt Nam không có loại thực phẩm này. Sản phẩm được quảng cáo và bày bán nhiều trên thị trường hiện nay ở nước ta mang danh “Đông trùng hạ thảo” về bản chất không phải là Đông trùng hạ thảo theo quan niệm truyền thống. Việc phun nấm lên nhộng tằm để cho ra vật thể gọi là “Đông trùng hạ thảo” chỉ là sản phẩm ngụy tạo. Với người kinh doanh có thể do không hiểu biết sâu về vấn đề này hay một lý do nào khác, nhưng trong giới khoa học cần phải rõ ràng, chính xác, không thể mơ hồ và lạm dụng gọi đó là Đông trùng hạ thảo.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2095
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.