Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20954
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Đức Thiện-
dc.date.accessioned2020-02-05T07:37:01Z-
dc.date.available2020-02-05T07:37:01Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-0896-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20954-
dc.description.abstractCho đến nay, việc đánh giá chất lượng các loại phương tiện bảo vệ chống rơi ngã cá nhân (PTBV CRNCN) ở Việt Nam vẫn là một vấn đề chưa giải quyết được một cách trọn vẹn. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đã có. Tuy nhiên, còn thiếu việc giám sát của các cơ quan quản lý, nhất là các hệ thống kiểm tra, đánh giá chất lượng các sản phẩm này còn thiếu, chưa hoàn thiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 04+05+06 .- Tr.58-65-
dc.subjectNghiên cứu bổ sungvi_VN
dc.subjectHoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩnvi_VN
dc.subjectMột số phương tiệnvi_VN
dc.subjectChống rơi ngã cá nhânvi_VN
dc.titleNghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số phương tiện chống rơi ngã cá nhânvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.