Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20967
Title: XÂY DỰNG CHATBOT GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Authors: Lâm, Nhựt Khang
Lê, Nhật Nam
Keywords: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong bài luận văn này, chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống chatbot với framework Rasa bao gồm các mô hình SVM cho phân loại ý định, CRF trích xuất thực thể, LSTM cho dự đoán hành động tiếp theo. Chúng tôi sử dụng FastTest để biễu diễn từ về dạng vector. Ngoài ra, để tăng khả năng phản hồi của bot chúng tôi đã sử dụng kNN để chuyển các thực thể sai mà CRF trích xuất được thành các thực thể đúng. Tập dữ liệu chúng tôi xây dựng thủ công nằm trong phạm vi Khoa Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông của trường Đại học Cần Thơ với 441 câu hỏi thuộc 19 ý định, 246 thực thể thuộc 6 lớp và 133 cuộc trò truyện. Kết quả thực nghiệm cho thấy, hệ thống phản hồi khá tốt với những câu hỏi nằm trong phạm vi.
Description: 48 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20967
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.