Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2102
Title: Các thành phần giá trị khách hàng trong ngành siêu thị bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Quang Bình
Keywords: Giá trị khách hàng
Giá trị thương hiệu
Giá trị cảm nhận tài sản
Giá trị mối quan hệ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 02 .- Tr.46-51
Abstract: Nghiên cứu này nhằm khám phá mối quan hệ của các thành phần tạo nên giá trị khách hàng trong ngành siêu thị bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó phát triển và kiểm định thang đo lường cũng như xây dựng một mô hình lý thuyết thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần của giá trị khách hàng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2102
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_506.66 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.