Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21102
Title: XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ ĐI CHUNG XE
Authors: Phạm, Thị Ngọc Diễm
Lương, Thị Kiều Bích
Nguyễn, Tiến Đạt
Keywords: HỆ THỐNG THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Khi đất nước ngày càng phát triển thì kéo theo nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác cũng phát triển. Tuy nhiên đi liền với những cơ hội luôn tồn tại nhiều thách thức. Trong điều kiện kinh tế hiện nay, mức sống của người dân ngày càng cao thì tỉ trọng ô tô ngày càng tăng, trong khi cơ sở hạ tầng giao thông phát triển không kịp với sự gia tăng của phương tiện giao thông. Nếu không nhanh chóng thực hiện các giải pháp hợp lý về phát triển hạ tầng giao thông, thì tình trạng ùn tắc giao thông sẽ ngày càng nghiêm trọng. Làm đảo lộn các thói quen sinh hoạt thường ngày và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của cộng đồng. Đặc biệt có thể trở thành vấn nạn của quốc gia, kìm hãm các dòng vốn đầu tư và cản trở quá trình phát triển của đất nước. Vì thế nên chúng em đề xuất đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ đi chung xe” được xây dựng nhằm tạo ra cơ hội để mọi người đi chung xe với nhau có thể giao lưu gặp gỡ, tiết kiệm chi phí, hạn chế được lưu lượng giao thông trên nhiều tuyến đường và làm giảm được một lượng khí thải ra môi trường. Hướng tới một cộng đồng tiêu dùng thông thái phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. “Tư duy chia sẻ” kéo mọi người lại gần nhau hơn với tầm nhìn chung về một thế hệ tương lai tốt đẹp. Hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình PHP dựa vào Framework Laravel 5.8 và hệ quản trị cơ dỡ dữ liệu MySQl,... và các công nghệ web như javascript, jquery,html...
Description: 69 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21102
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.61 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.