Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21124
Title: Khảo sát mầm bệnh ký sinh trùng, vi khuẩn và vi nấm trên lươn (Monopterus albus) giai đoạn giống
Authors: Đặng, Thụy Mai Thy
Trần, Phi Hải
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thực hiện nhằm khảo sát mầm bệnh nhiễm trên lươn đồng (Monopterus albus) ở Cần Thơ. Tổng số 45 mẫu lươn giai đoạn giống (trong đó có 28 mẫu có bệnh và 17 mẫu khỏe) được thu có dấu hiệu bơi lờ đờ, giảm ăn, xuất huyết trên thân và nhiễm nấm. Kết quả đã xác định 2 giống ký sinh trùng gồm Dactylogyrus và Epistylis nhiễm trên da với tỉ lệ nhiễm thấp. Tổng số 5 chủng vi nấm phân lập ở da cơ thuộc giống vi nấm Saprolegnia và Aspergillus. Vi khuẩn Aeromonas hydrophila được phân lập từ gan và thận của lươn.
Description: 16tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21124
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
548.25 kBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.