Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21127
Title: Khảo sát tình hình bệnh và quản lý sức khỏe lươn (Monopterus albus) nuôi thâm canh
Authors: Phạm, Minh Đức
Trương, Phước Hoài
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài điều tra đã được thực hiện nhằm nắm thông tin về tình hình bệnh và tình hình sử dụng thuốc, hoá chất trong quá trình nuôi lươn (Monopterus albus) thâm canh tại An Giang và Cần Thơ thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 60 hộ nuôi lươn từ tháng 8 đến tháng 1 năm 2019. Kết quả điều tra cho thấy có 2 mô hình nuôi là nuôi có bùn và mô hình nuôi không bùn, các hộ sử dụng nguồn giống tự nhiên có tỷ lệ hao hụt lươn giống cao trong lúc thuần dưỡng gây thiệt hại đến năng suất. Ngoài ra các bể trong quá trình nuôi hao hụt do bệnh, thường xuất hiện bệnh đường ruột (42,7%), bệnh lở loét (25,8%), bệnh phù đầu (19,5%), riêng bệnh đỉa bám (12,7%) chỉ ghi nhận được trên mô hình nuôi có bùn. Khi bệnh xuất hiện người nuôi thường sử dụng các loại thuốc như và hoá chất như: Oxytetracycline (30,6%), Amoxicilin (34,6%), Muối (38,3%),… để điều trị cho lươn. Để nâng cao nâng suất và rút ngắn thời gian nuôi người dân còn bổ sung thêm các vitamin, men tiêu hoá, sữa bột. Để mô hình được bền vững người nuôi cần phải tìm được được thị trường thu mua với giá cao để đem lại lợi nhuận cao nhất cho vụ nuôi.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21127
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
914.66 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.