Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21138
Title: Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat giám sát biến động dung tích hồ chứa Kẻ Gỗ
Authors: Nguyễn, Thiện Sơn
Vũ, Huy Chương
Phạm, Đình Kiên
Nguyễn, Thị Nguyệt
Phạm, Thị Dung
Trần, Thị Quỳnh Liên
Keywords: Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat
Giám sát biến động
Dung tích hồ chứa Kẻ Gỗ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 04+05+06 .- Tr.91-97
Abstract: Xác định ranh giới mặt nước hồ chứa, sông suối,... là một nhiệm vụ quan trọng nhằm phục vụ công tác quản lý những biến động lượng nước trữ trong hồ chứa, sông suối,... và giám sát tình hình xói mòn, sạt lở địa hình xung quanh cũng như đánh giá được hiện trạng nguồn tài nguyên nước. Việc giám sát biến động nguồn tài nguyên nước mặt một cách chính xác, kịp thời để hỗ trợ ra quyết định, chính sách hợp lý, hiệu quả là một yêu cầu cấp bách hiện nay. Những năm gần đây, công nghệ viễn thám kết hợp với công nghệ GIS thường được sử dụng để trích xuất đường ranh giới mặt nước và công tác thành lập bản đồ. Bài báo này tập trung nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám Landsat 7 ETM+ tính toán các chỉ số NDWI (chỉ số khác biệt nước tiêu chuẩn) và chỉ số MNDWI (chỉ số khác biệt nước tiêu chuẩn có điều chỉnh) [1], [2] để trích xuất đường ranh giới mặt nước hồ Kẻ Gỗ từ năm 2011 đến năm 2016, từ đó, giám sát được mức độ biến động dung tích hồ chứa tương ứng theo từng năm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21138
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.